+48 600 401 500 info@legalizacje.com

Legalizacja dokumentów

nawet w 4 godziny

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI

 1. Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności danego dokumentu. Dzięki temu dokumentem można legalnie posługiwać się za granicą.

 

 1. Jaka jest różnica pomiędzy apostille, a legalizacją zwykłą?

Apostille to poświadczenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską. Aktualna lista krajów: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Legalizacja zwykła obejmuje dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji. Po uzyskaniu legalizacji w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

 

 1. Jaka jest cena legalizacji zwykłej i cena apostille w urzędzie?

Koszt uzyskania apostille w urzędzie to kwota 60,00 zł. Koszt legalizacji zwykłej wynosi 26,00 zł.

 

 1. Jak zalegalizować dyplom i dokumenty ukończenia szkoły wyższej?

Dokumenty wydane przez publiczne uczelnie wyższe, legalizowane są za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W przypadku apostille, zostaje ono wydawane bezpośrednio w NAWIE. Jeśli chodzi o legalizację zwykłą – dokumenty muszą zostać uwierzytelnione w NAWIE, następnie zalegalizowane w MSZ i właściwej Ambasadzie.

 

 1. Jak zalegalizować dokumenty szkolne (legalizacja świadectwa szkolnego, dyplomy szkolne itp.)?

Apostille na dokumentach szkolnych legalizuje się we właściwym ze względu na siedzibę szkoły kuratorium oświaty lub właściwej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na rejonizację, pomagamy w legalizacji dokumentów szkolnych wydanych na terenie Województwa Mazowieckiego oraz Małopolskiego.

Jeśli potrzebują Państwo legalizacji w Ambasadzie, dokument zostaje uwierzytelniony w Kuratorium Oświaty, następnie pomagamy w legalizacji w MSZ oraz właściwej Ambasadzie.

 

 1. Jak zalegalizować dokument notarialny i jaki jest koszt?

Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszej autoryzacji w Sądzie Okręgowym. Pieczątka notariusza musi zostać poświadczona przez właściwego (ze względu na miejsce wydania dokumentu) Prezesa Sądu Okręgowego. Urzędowy koszt poświadczenia wynosi 26,00 zł i jest wydawany w sądzie w zasadzie „od ręki”. Po uzyskaniu pieczątki notariusza, możliwa jest nasza pomoc z legalizacją w MSZ lub w MSZ i Ambasadzie.

W przypadku Notariuszy podlegających pod Sąd Okręgowy w Krakowie lub Warszawie pomagamy również z legalizacją dokumentów w Sądzie.

 

 1. Jak zalegalizować dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe przed złożeniem w MSZ muszą zostać poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), właściwą Izbę Handlową lub notariusza (i sąd). Pomagamy w całym procesie.

 

 1. Jak zalegalizować dokumenty medyczne?

Dokumenty wydane przez uczelnie medyczne (takie jak np. Prawo wykonywania Zawodu, Dyplom Specjalisty, Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych), przed uzyskaniem legalizacji w MSZ muszą zostać uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia.

 

 1. Jak zalegalizować zaświadczenie o niekaralności?

W celu zalegalizowania zaświadczenia o niekaralności, należy wysłać do nas oryginał dokumentu. MSZ nie akceptuje wersji elektronicznej. W Państwa imieniu uzyskamy odpowiednie zaświadczenie ze sądu. W takich przypadkach prosimy o kontakt, celem wyjaśnienia procedury.

 

 1. Jak zalegalizować wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)?

W celu zalegalizowania dokumentu wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), wymagany jest oryginał wpisu KRSu. Wyciąg elektroniczny nie jest wystarczający. W Państwa imieniu możemy uzyskać aktualny lub pełny wyciąg KRS. W takich przypadkach prosimy o wysłanie na naszego maila danych spółki, których KRS Państwa interesuje.

 

 1. Ile czasu trwa uzyskanie apostille?

Na uzyskanie apostille w MSZ potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy)*. Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku konieczności wcześniejszego uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

 

 1. Ile czasu trwa wykonanie legalizacji?

Legalizację na dokumencie w MSZ organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj dokumenty są zalegalizowane na drugi dzień od ich otrzymania. Następnie dokumenty są składane we właściwej Ambasadzie. Czas legalizacji jest uzależniony od konkretnej Ambasady.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie lub ambasadzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

 

Infolinia +48 22 243 43 43, +48 12 307 17 27

Tel kom.: +48 600 401 500 Fax +48 22 379 78 45

WizaSerwis Sp. z o.o.
Warszawa 00-121, ul. Sienna 39
Kraków 31-559, ul. Rogozińskiego 6

WizaSerwis Sp. z o.o.
NIP: 113-299-36-59, REGON: 38260217700000, KRS: 0000772427.

Bank: Citi Handlowy w Warszawie S.A.
Nr konta bankowego PLN: 93 1030 0019 0109 8503 0016 8446
Nr konta bankowego EURO: 67 1030 0019 0109 7806 0107 5964
Nr konta bankowego USD: 54 1030 0019 0108 4006 0113 5728

Ważne dla wpłat zagranicznych:
Kod SWIFT: CITIPLPX.
Bank Citi Handlowy
Nr konto IBAN jest takie samo jak wyżej poprzedzone PL.

Prosimy pamiętać o konieczności zaznaczanie opcji „OURS” przy przelewach z zagranicznych kont.