Zamów dokument

Wybierz dokument jaki mamy dla Ciebie uzyskać. Zobacz procedurę, koszt, czas oczekiwania. Zamów online, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

Akty stanu cywilnego

Akty z Urzędu Stanu Cywilnego np. akt urodzenia, małżeństwa.

Dokumenty notarialne

Kopia notarialna oraz notarialne poświadczenie stanu

Odpis z KRS

Dokumenty firm i instytucji zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym

Wypis z CEIDG

Dokument z Ministerstwa Rozwoju w wersji papierowej.

Wypis z Ksiąg Wieczystych

Wypis w wersji papierowej dotyczący nieruchomości.

Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie wpisane do rejestru zaproszeń w Urzędzie Wojewódzkim

Zamów dokument