Legalizacja dokumentów, apostille

Apostille i legalizacja dokumentów każdego rodzaju prywatnego i handlowego.

Nawet w 4 godziny

Co robimy?

Dokonujemy w imieniu klientów wszelkich formalności związanych z legalizacją dokumentów do obrotu prawnego za granicą, we wszystkich wymaganych placówkach.

Podstawowymi zakresem usług jest: zwykła legalizacja dokumentów, apostille, legalizacja dokumentów w KIG, uwierzytelnienie dokumentu w NAWA, legalizacja w urzędach, sądach i Ambasadach.

W indywidualnych przypadkach pomagamy również w legalizacji dokumentów w zagranicznych instytucjach.


Tryb normalny

1-3 dni robocze

97 PLN

Tryb ekspresowy

ten sam dzień roboczy

197 PLN

Tryb super ekspres

W ciągu 4 godziń

297 PLN

Koszt pośrednictwa w legalizacji dokumentów i apostille liczony jest od instytucji i obejmuje max 5 dokumentów. Za każdy dodatkowy dokument należy doliczyć opłatę 15,00 zł brutto.

Czas legalizacji dokumentów liczony od momentu dostarczenia dokumentów do naszego biura.

* W trybie ekspresowym i superekspresowym możliwa jest legalizacja lub apostille wyłącznie w MSZ. Dokumenty musimy otrzymać do godziny 8.00 rano. Wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy dzień wcześniej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące legalizacji.

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności danego dokumentu. Dzięki temu dokumentem można legalnie posługiwać się za granicą.

Jaka jest różnica pomiędzy apostille, a legalizacją zwykłą?

Apostille to poświadczenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską. Aktualna lista krajów

Zwykła legalizacja dokumentów obejmuje dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji. Po uzyskaniu legalizacji w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

Jaka jest cena legalizacji zwykłej i cena apostille w urzędzie?

Koszt uzyskania apostille w urzędzie to kwota 60,00 zł. Koszt legalizacji zwykłej wynosi 26,00 zł.

Jak zalegalizować dyplom i dokumenty ukończenia szkoły wyższej?

Dokumenty wydane przez publiczne uczelnie wyższe, legalizowane są za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W przypadku apostille, zostaje ono wydawane bezpośrednio w NAWIE. Jeśli chodzi o legalizację zwykłą – dokumenty muszą zostać uwierzytelnione w NAWIE, następnie zalegalizowane w MSZ i właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokumenty szkolne (legalizacja świadectwa szkolnego, dyplomy szkolne itp.)?

Apostille na dokumentach szkolnych legalizuje się we właściwym ze względu na siedzibę szkoły kuratorium oświaty lub właściwej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na rejonizację, pomagamy w legalizacji dokumentów szkolnych wydanych na terenie Województwa Mazowieckiego oraz Małopolskiego.

Jeśli potrzebują Państwo legalizacji w Ambasadzie, dokument zostaje uwierzytelniony w Kuratorium Oświaty, następnie pomagamy w legalizacji w MSZ oraz właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokument notarialny i jaki jest koszt?

Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszej autoryzacji w Sądzie Okręgowym. Pieczątka notariusza musi zostać poświadczona przez właściwego (ze względu na miejsce wydania dokumentu) Prezesa Sądu Okręgowego. Urzędowy koszt poświadczenia wynosi 26,00 zł i jest wydawany w sądzie w zasadzie „od ręki”. Po uzyskaniu pieczątki notariusza, możliwa jest nasza pomoc z legalizacją w MSZ lub w MSZ i Ambasadzie.

W przypadku Notariuszy podlegających pod Sąd Okręgowy w Krakowie lub Warszawie pomagamy również z legalizacją dokumentów w Sądzie.

Jak zalegalizować dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe przed złożeniem w MSZ muszą zostać poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), właściwą Izbę Handlową lub notariusza (i sąd). Pomagamy w całym procesie.

Jak zalegalizować dokumenty medyczne?

Dokumenty wydane przez uczelnie medyczne (takie jak np. Prawo wykonywania ZawoduDyplom SpecjalistyDokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych), przed uzyskaniem legalizacji w MSZ muszą zostać uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia.

Jak zalegalizować zaświadczenie o niekaralności?

W celu zalegalizowania zaświadczenia o niekaralności, należy wysłać do nas oryginał dokumentu. MSZ nie akceptuje wersji elektronicznej. W Państwa imieniu uzyskamy odpowiednie zaświadczenie ze sądu. W takich przypadkach prosimy o kontakt, celem wyjaśnienia procedury.

Jak zalegalizować wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)?

W celu zalegalizowania dokumentu wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), wymagany jest oryginał wpisu KRSu. Wyciąg elektroniczny nie jest wystarczający. W Państwa imieniu możemy uzyskać aktualny lub pełny wyciąg KRS. W takich przypadkach prosimy o wysłanie na naszego maila danych spółki, których KRS Państwa interesuje.

Ile czasu trwa uzyskanie apostille?

Na uzyskanie apostille w MSZ potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy)*. Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku konieczności wcześniejszego uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Ile czasu trwa wykonanie legalizacji?

Legalizację na dokumencie w MSZ organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj dokumenty są zalegalizowane na drugi dzień od ich otrzymania. Następnie dokumenty są składane we właściwej Ambasadzie. Czas legalizacji jest uzależniony od konkretnej Ambasady.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie lub ambasadzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Dla kogo legalizacja dokumentów lub apostille?

Osoby prywatne

Poświadczany każdego rodzaju dokumenty i akty osobiste: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, pełnomocnictwa, dyplomy ukończenia szkoły, zaświadczenia o niekaralności i inne

Biura tłumaczeń

Pomagamy w uzyskaniu uwierzytelnień na tłumaczeniach i dokumentach oryginalnych, które przygotowane są do obrotu za granicą. Zarówno prywatne jak i firmowe.

Firmy, korporacje

Legalizujemy dokumenty firmowe lub przeznaczone do obrotu handlowego: odpisy KRS, CEIDG, umowy spółek, faktury eksportowe, certyfikaty pochodzenia, pełnomocnictwa i wszelkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą.

Kancelarie prawne

Obsługujemy kancelarie prawne, patentowe, obsługujące sprawy związane z delegacją pracowników. Zarówno dokumenty firmowe jak i prywatne.


Napisz do nas.

Wyślij wiadomość a postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

WizaSerwis Sp. z o.o.

Infolinia +48 22 243 43 00

Tel kom.: +48 600 401 500 
Fax +48 22 379 78 45

Email: info@legalizacje.com