Dział legalizacji KIG

W Krajowej Izbie Gospodarczej można zalegalizować takie dokumenty, jak m.in.:

  • handlowe i eksportowe, na przykład: faktury, umowy, pełnomocnictwa czy też deklaracje;
  • przewozowe, wśród których znajdziemy m.in. konosamenty, faktury transportowe czy też inne, bezpośrednio związane z przewozem towarów;
  • świadectwa wydawane w urzędach weterynaryjnych, dokumenty sanitarne czy też wydawane przez inspekcję handlową;
  • świadectwa oraz zaświadczenia, które są wydane przez jednostki administracji państwowej czy też samorządu terytorialnego, upoważnione do tego;
  • świadectwa pochodzenia, które są wystawiane w urzędzie celnym (uwarunkowane konkretnymi wymogami kraju, będącego odbiorcą towaru);
  • dodatkowe świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów – wystawiane na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej.

Co istotne, każda firma chcąca zalegalizować dokument w Krajowej Izbie Gospodarczej musi wcześniej wypełnić wniosek i dokonać płatności. Jako pośrednik możemy tylko złożyć wniosek i odebrać gotowy dokument.


Tematy powiązane

Legalizacja w KIG