Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności – informacje

Co to jest zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności jest odpisem z Krajowego Rejestru Karnego informującym o aktualnej sytuacji karnej osoby wnioskującej. Dokument pokazuje, czy dana osoba widnieje w rejestrze osób obciążonych prawomocnymi wyrokami, czy też nie. Jeśli została kiedykolwiek skazana, to odpis z KRK wykaże te informacje.

Po co potrzebne jest zaświadczenie KRK?

Dokument będziesz musiał okazać jeśli chcesz rozpocząć pewne rodzaje działalności gospodarczej albo rozpoczynasz pracę w niektórym zawodzie. Zaświadczenia te wymagane są od opiekunów kolonii, nauczycieli czy osób pracujących w firmach związanych z obrotem gotówką, czy metalami szlachetnymi. Musisz liczyć się, że będziesz musiał okazać taki dokument w wielu firmach sektora bankowego.

Dokument o niekaralności potrzebny okaże się także w wielu sytuacjach związanych z uzyskanie np. rezydencji w innym kraju, czy w niektórych rodzajach wiz wjazdowych. Takie rozwiązania mają np. Brazylia, czy Arabia Saudyjska.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie sytuacji, gdzie należy okazać odpis z Krajowego Rejestru Karnego, regulują odrębne przepisy.

Jak mogę uzyskać zaświadczenie KRK?

Możesz wybrać jedną z kilku możliwości.

 • Internet. Możesz starać się o odpis przez Internet. Wypełniasz odpowieni formularz i wysyłasz przez system ekrk na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Po opłaceniu i podpisaniu dokumentów online poprzez profil zaufany, otrzymasz odpis w formie elektronicznej.
 • Pełnomocnik. Dokument o niekaralności może uzyskać dla Ciebie osoba trzecia. Czy to będzie pełnomocnik, kancelaria prawna, czy firma jak nasza. Poniżej znajdziesz formularz, gdzie możesz zamówić odpis bez wychodzenia z domu i wyślemy na Twój adres.
 • Osobiście. Możesz także udać się do najbliższego punktu KRK i tam złożyć wniosek o dokument.
 • Przez pocztę. Inna droga to wysłanie dokumentów przez pocztę i oczekiwanie na korespondencje zwrotną.

Jakie są różnice pomiędzy tymi możliwościami?

MetodaPlusyMinusy
InternetSzybko
Tanio (20 zł opłaty)
Dokument elektroniczny.
Nie ma możliwości uzyskania Apostille
PełnomocnikDokument z pieczęcią, która umożliwia dalszą legalizację
W miarę szybko
Dodatkowe koszty (17 zł za pełnomocnictwo + ewentualne koszty pełnomocnika)
OsobiścieSzybko
Oryginał z pieczątką umożliwiający dalsze legalizacje
Musisz poświęcić swój czas. Niekiedy kilkugodzinne kolejki.
Konieczny dojazd do najbliższego punktu
PocztaOryginał z pieczątkąDość wolno – niekiedy trwa nawet miesiąc

Zamów zaświadczenie o niekaralności

Podaj informacje aby można skontaktować się z Tobą

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności przez osobę trzecią?

Możesz starać się o odpis z KRK przez pełnomocnika. Musisz przygotować odpowiedni dokument, w którym wskażesz odpowiednie dane np. numer dowodu i adres. Ważne aby do kompletu dokumentów dołączyć dodatkową opłatę 17 zł. Nie dotyczy członków najbliższej rodziny.

Jak opłacić dokument o niekaralności?

Wpłaty możesz dokonać na kilka sposobów:

 • za pomocą znaczków sądowych
 • przelewem: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie sądu

Prosimy każdorazowo sprawdzić jak dokonać opłaty za zaświadczenie o niekaralności, bo mogą ulegać zmianom w związku ze zmianami związanymi z COVID-19.

Czy odpis o niekaralności mogę otrzymać tylko w miejscu zamieszkania?

Odpis z KRK uzyskasz w każdym miejscu, gdzie jest wydawany. Jeśli najłatwiej będzie Ci uzyskać go w miejscu pracy, możesz udać się do najbliższego punktu. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, to odpis o niekaralności będzie wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Warszawy (ul. Czerniakowska 100).

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Opłata urzędowa za wydanie odpisu z KRK wynosi 30 zł. Opłata za wniosek złożony online to 20 zł. Jeśli ustanawiasz pełnomocnika, który nie jest najbliższą rodziną to musi on dołączyć opłatę 17 zł.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, zwalnia z opłaty za wydanie odpisu z KRK: wolontariuszy, kandydatów na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czy możliwa jest klazula apostille lub legalizacja zwykła na odpisie internetowym?

Nie jest to możliwe. Apostille lub legalizację przez ambasadę uzyskasz wyłącznie dokumencie papierowym, który musi mieć pieczęć Sądu lub Ministerstwa.

Czy mogę otrzymać zaświadczenie w języku angielskim?

Dokument wystawiony jest w języku polskim. Możesz przetłumaczyć na odpowiedni język przez tłumacza przysięgłego.

Ile czeka się na zaświadczenie o niekaralności?

Odpis wydawany jest tego samego dnia. Jeśli jednak starasz się o więcej niż 10 odpisów, to musisz zostawić wnioski w Sądzie i odebrać w innym terminie. Z reguły kolejnego dnia. Procedura wysyłania przez pocztę polską zwykle zajmuje dużo więcej czasu.

Czy mogę otrzymać dokument o niekaralności dla firmy?

Tak. Taki dokument wydawany jest osobom upoważnionym do reprezentowania firmy lub pełnomocnikom. Ważne, aby upoważnienie podpisane było przez osoby widniejące w KRS i zgodnie z zapisami KRS dotyczącymi reprezentowania spółki czy stowarzyszenia.

Czy mogę otrzymać odpis o niekaralności z inną datą?

Nie. Zaświadczenie wydawane jest na konkretny dzień złożenia wniosku. Opisuje stan faktyczny na ten dzień.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Nie ma terminy ważności. Określają to inne przepisy i instytucje, które żądają zaświadczenia. Z reguły są to 1, 3 lub 6 miesięcy. Musisz sprawdzić u pracodawcy lub instytucji jaki ma być to termin.

Czy mój pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z KRK o mnie?

Tak. Jednak pracodawca musi wskazać przepis prawa, który pozwala mu na złożenie wniosku. W wielu przypadkach musisz udzielić takiej zgody albo samodzielnie wystąpić o wypis z Krajowego Rejestru Karnego.


Estimate Cost : PLN

Time Needed : 3 days

Jak zamówić wypis o niekaralności przez nasze biuro? Sprawdź krok po kroku.

 1. Pobierz wniosek i pełnomocnictwo.

  Dokumenty uzupełnij wpisując odpowiednie dane. Wniosek uzupełnij swoimi danymi a do pełnomocnictwa wpisz osobę, która będzie składać aplikację w Twoim imieniu.
  Wypełnij wniosek

 2. Wyślij aplikację na nasz adres

  Prześlij oba dokumenty na nasz adres.
  Wyślij wniosek

 3. Weryfikacja i uzyskanie odpisu KRK

  Zweryfikujemy dane i przygotujemy aplikację. W tym czasie możesz dokonać opłaty. Odpowiedni rachunek prześlemy na Twój adres email.
  Wnieś opłatę za odpis KRK

 4. Odpis KRK gotowy

  Dokument z KRK gotowy do odbioru albo dalszych czynności. Możemy uzyskać Apostille lub zrobić tłumaczenie przysięgłe, jeśli tego wymagasz.
  Gotowy dokument

Tools
 • Dane osobowe
Materials
 • Wniosek o wydanie odpisu, pełnomocnictwo

Przydatne informacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności

Pełna lista Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego.

Wniosek o dokument o niekaralności

Pełnomocnictwo dla osoby trzeciej, która składa wniosek

Zaświadczenie o niekaralności – wzór
Zaświadczenie o niekaralności - wzór