Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności. Jak uzyskać, co to jest, po co jest potrzebne.

Co to jest zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności jest odpisem z Krajowego Rejestru Karnego informującym o aktualnej sytuacji karnej osoby wnioskującej. Dokument pokazuje, czy dana osoba widnieje w rejestrze osób obciążonych prawomocnymi wyrokami, czy też nie. Jeśli została kiedykolwiek skazana, to odpis z KRK wykaże te informacje.

Konsultacje apostille Katarzyna

Zamów zaświadczenie KRK

Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Po co potrzebne jest zaświadczenie KRK?

Dokument będziesz musiał okazać jeśli chcesz rozpocząć pewne rodzaje działalności gospodarczej albo rozpoczynasz pracę w niektórym zawodzie. Zaświadczenia te wymagane są od opiekunów kolonii, nauczycieli czy osób pracujących w firmach związanych z obrotem gotówką, czy metalami szlachetnymi. Musisz liczyć się, że będziesz musiał okazać taki dokument w wielu firmach sektora bankowego.

Dokument o niekaralności potrzebny okaże się także w wielu sytuacjach związanych z uzyskanie np. rezydencji w innym kraju, czy w niektórych rodzajach wiz wjazdowych. Takie rozwiązania mają np. Brazylia, czy Arabia Saudyjska.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie sytuacji, gdzie należy okazać odpis z Krajowego Rejestru Karnego, regulują odrębne przepisy.

Jak mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Możesz wybrać jedną z kilku możliwości.

 • Przez Internet. Możesz starać się o odpis z KRK online.
 • Pełnomocnik. Dokument o niekaralności może uzyskać dla Ciebie osoba trzecia. Czy to będzie pełnomocnik, kancelaria prawna, czy firma jak nasza. Poniżej znajdziesz formularz, gdzie możesz zamówić odpis bez wychodzenia z domu i wyślemy na Twój adres.
 • Osobiście. Możesz także udać się do najbliższego punktu KRK i tam złożyć wniosek o dokument.
 • Przez pocztę. Inna droga to wysłanie dokumentów przez pocztę i oczekiwanie na korespondencje zwrotną.

Jak pozyskać zaświadczenie o niekaralności przez Internet?

Do złożenia wniosku o odpis z Krajowego Rejestru Karnego potrzebujesz Profil Zaufany, aby móc podpisać wniosek. Zakładasz konto na e-krk i uzupełniasz wniosek. Stronę prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

Opłata za wydanie wniosku online to 20 zł. Opłacasz go na platformie e-krk.

Otrzymasz zaświadczenie o niekaralności w wersji elektronicznej. Jest to dokument w formie pliku XML, opatrzonego podpisem elektronicznym i możesz go wykorzystać w wielu miejscach.

Jak otrzymać zaświadczenie o niekaralności przez pełnomocnika?

Możesz starać się o odpis z Krajowego Rejestru Karnego za pomocą pełnomocnika. Musisz przygotować odpowiedni dokument, w którym wskażesz odpowiednie dane np. numer dowodu i adres. Ważne aby do kompletu dokumentów dołączyć dodatkową opłatę 17 zł. Nie dotyczy członków najbliższej rodziny.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com

Jak pozyskać zaświadczenie o niekaralności osobiście?

Możesz starać się także o wersję tradycyjną zaświadczenia. Uzyskasz je w:

Jeśli udajesz się do punktu wydającego zaświadczenia w wersji papierowej, powinieneś wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz 30 zł w gotówce. W związku z Covid-19 w wielu miejscach nie użyjesz karty kredytowej. Możesz opłatę wnieść wcześniej i zabrać ze sobą wydrukowane potwierdzenie. Pamiętaj, aby status płatności był “zrealizowany”.

Wniosek uzupełnisz na miejscu. Możesz go wcześniej przygotować.

Zaświadczenie o niekaralności wydawane jest “od ręki”. Jeśli masz więcej niż 10 wniosków, musisz liczyć się z koniecznością kolejnej wizyty w urzędzie.

Jak pozyskać zaświadczenie o niekaralności przez pocztę?

Istnieje możliwość listowego załatwienia odpisu z Krajowego Rejestru Karnego. Dokumenty należy przesłać na adres dowolnego Punktu Krajowego Rejestru Karnego lub do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do aplikacji dołączasz:

 • wypełniony wniosek o zaświadczenie
 • potwierdzenie wniesionej opłaty sądowej

Musisz liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania – około 3-4 tygodni.

Jakie są różnice pomiędzy tymi możliwościami?
MetodaPlusyMinusy
InternetSzybko
Tanio (20 zł opłaty)
Dokument elektroniczny.
Nie ma możliwości uzyskania Apostille
PełnomocnikDokument z pieczęcią, która umożliwia dalszą legalizację
W miarę szybko
Dodatkowe koszty (17 zł za pełnomocnictwo + ewentualne koszty pełnomocnika)
OsobiścieSzybko
Oryginał z pieczątką umożliwiający dalsze legalizacje
Musisz poświęcić swój czas. Niekiedy kilkugodzinne kolejki.
Konieczny dojazd do najbliższego punktu
PocztaOryginał z pieczątkąDość wolno – niekiedy trwa nawet miesiąc

Jak opłacić dokument o niekaralności?

Wpłaty możesz dokonać na kilka sposobów:

 • za pomocą znaczków sądowych
 • przelewem: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub w kasie sądu

Prosimy każdorazowo sprawdzić jak dokonać opłaty za zaświadczenie o niekaralności, bo mogą ulegać zmianom w związku ze zmianami związanymi z COVID-19.

Zaświadczenie o niekaralności – pytania i odpowiedzi

Czy odpis o niekaralności mogę otrzymać tylko w miejscu zamieszkania?

Odpis uzyskasz w każdym miejscu, gdzie jest wydawany. Jeśli najłatwiej będzie Ci uzyskać go w miejscu pracy, możesz udać się do najbliższego punktu. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy, to odpis o niekaralności będzie wydane poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości z Warszawy (ul. Czerniakowska 100).

Ile kosztuje zaświadczenie o niekaralności?

Opłata urzędowa za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł. Opłata za wniosek złożony online to 20 zł. Jeśli ustanawiasz pełnomocnika, który nie jest najbliższą rodziną to musi on dołączyć opłatę 17 zł.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, zwalnia z opłaty za wydanie dokumentu: wolontariuszy, kandydatów na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czy mogę otrzymać klazulę apostille lub legalizację zwykła na odpisie internetowym?

Nie jest to możliwe. Apostille lub legalizację poprzez ambasadę uzyskasz wyłącznie dokumencie papierowym, który musi mieć pieczęć Sądu lub Ministerstwa.

Czy mogę otrzymać zaświadczenie w języku angielskim?

Dokument wystawiony jest w języku polskim. Możesz przetłumaczyć na odpowiedni język przez tłumacza przysięgłego.

Ile czeka się na zaświadczenie o niekaralności?

Odpis wydawany jest tego samego dnia. Jeśli jednak starasz się o więcej niż 10 odpisów, to musisz zostawić wnioski w Sądzie i odebrać w innym terminie. Z reguły kolejnego dnia. Procedura wysyłania przez pocztę polską zwykle zajmuje dużo więcej czasu.

Czy mogę otrzymać dokument o niekaralności dla firmy?

Tak. Taki dokument wydawany jest osobom upoważnionym do reprezentowania firmy lub pełnomocnikom. Ważne, aby upoważnienie podpisane było przez osoby widniejące w KRS i zgodnie z zapisami KRS dotyczącymi reprezentowania spółki czy stowarzyszenia.

Czy mogę otrzymać odpis o niekaralności z inną datą?

Nie. Zaświadczenie wydawane jest na konkretny dzień złożenia wniosku. Opisuje stan faktyczny na ten dzień.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o niekaralności?

Nie ma terminy ważności. Określają to inne przepisy i instytucje, które żądają zaświadczenia. Z reguły są to 1, 3 lub 6 miesięcy. Musisz sprawdzić u pracodawcy lub instytucji jaki ma być to termin.

Czy mój pracodawca może wystąpić z zapytaniem o udzielenie informacji z Rejestru Karnego o mnie?

Tak. Jednak pracodawca musi wskazać przepis prawa, który pozwala mu na złożenie wniosku. W wielu przypadkach musisz udzielić takiej zgody albo samodzielnie wystąpić o wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

Czy każdy może wystąpić o informacje o mnie?

Informacje o tym, kto i w jakich sytuacjach może wystąpić o udzielenie informacji o osobie, opisane są dość szczegółowo w Ustawie z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. W rozdziale 3 widnieje informacja, że kto pozyskuje informacje o osobie bez odpowiednich uprawnień, podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2.


Zaświadczenie o niekaralności krok po kroku

Przykładowy koszt : 30 PLN

Prognozowany czas : 1 days

Jak zamówić wypis o niekaralności przez nasze biuro? Sprawdź krok po kroku.

 1. Pobierz wniosek i pełnomocnictwo.

  Dokumenty uzupełnij wpisując odpowiednie dane. Wniosek uzupełnij swoimi danymi a do pełnomocnictwa wpisz osobę, która będzie składać aplikację w Twoim imieniu.
  Wniosek o zaświadczenie

 2. Wyślij aplikację na nasz adres

  Prześlij oba dokumenty na nasz adres.
  Wyślij wniosek o zaświadczenie KRK

 3. Weryfikacja i uzyskanie odpisu KRK

  Zweryfikujemy dane i przygotujemy aplikację. W tym czasie możesz dokonać opłaty. Odpowiedni rachunek prześlemy na Twój adres email.
  Opłata za zaświadczenie o niekaralności

 4. Odpis KRK gotowy

  Dokument gotowy do odbioru albo dalszych czynności. Możemy uzyskać Apostille lub zrobić tłumaczenie przysięgłe, jeśli tego wymagasz.
  Zaświadczenie o niekaralności gotowe

Inne materiały
 • N/A
Potrzebujesz
 • Wniosek o wydanie odpisu, pełnomocnictwo

Zaświadczenie o niekaralności – wzór

Zaświadczenie o niekaralności - wzór

Objaśnienie wzoru zaświadczenia

 • Nagłówek. Uzupełniasz datę oraz adres i nazwę wnioskodawcy. W przypadku wniosku osobistego, wpisujesz swój adres.
 • Pola 1-10. Wpisujesz dane osobowe. Uzupełnij wszystkie pola.
 • Punkt 11. Podaj cel uzyskania zaświadczenia o niekaralności.
 • Punkt 12. Jaka kartoteka ma być sprawdzona. Masz do wyboru Kartotekę karną, nieletnich lub osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym. Możesz zaznaczyć wszystkie 3 opcje. Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów.
 • Punkt 13. Możesz zostawić puste albo wpisać “karalności”. Punkt jest często błędnie wypełniany słowem “niekaralności”. Jeśli Twoje dane widnieją w kartotekach i wnioskujesz o “niekaralność” to nie otrzymasz zaświadczenia. Jeśli masz wątpliwości możesz ten punkt zostawić pusty.

Przydatne informacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności

Pełna lista Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego.

Wniosek o dokument o niekaralności

Pełnomocnictwo dla osoby trzeciej, która składa wniosek

Zezwolenie na pracę