Zaświadczenie

Co to jest zaświadczenia urzędowe?

Są to dokumenty urzędowe potwierdzające np. aktualny stan cywilny czy też karalność.

Zaświadczenie o niekaralności

jest to dokument potwierdzający fakt, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem, a jej dane nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK).

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Dokument potwierdzający aktualny stan cywilny. Powinno zawierać – imię (imiona), aktualne nazwisko i nazwisko rodowe (jeśli było zmieniane), datę i miejsce urodzenia, płeć, a także imiona oraz nazwiska rodowe rodziców.

Zamów zaświadczenie

Zaświadczenie urzędowe – pytania i odpowiedzi

Czy zaświadczenie o niekaralności mogę opatrzyć klauzulą apostille?

Jeśli jest to oryginalny dokument, pobrany z urzędu to jak najbardziej jest taka możliwość.

Zaświadczenie o niekaralności pobrałem z Internetu. Czy wystarczy mi taki wydruk w celu podjęcia pracy za granicą?

Wszystko zależy od potencjalnego pracodawcy. Niektórzy wymaga oryginału dokumentu urzędowego, dodatkowo poświadczonego np. klauzulą apostille, a nawet tłumaczenia przysięgłego jego treści. Zalecamy więc kontakt z pracodawca w celu ustalenia czego będzie dokładnie wymagał.

Czy zaświadczenie o stanie cywilnym mogę zalegalizować w MSZ?

Tak, taki oryginał dokumentu urzędowego może być uwierzytelniony w MSZ.