Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Do 1 lutego 2018 Ministerstwo Zdrowia odpowiadało za legalizację m.in. dyplomów ukończenia studiów medycznych. Obecnie zajmuje się tym NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej).

Ministerstwo Zdrowia zajmuje się teraz legalizacją dokumentów takich, jak np. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych położnych i pielęgniarek (odpowiedzialny jest za to Departament Pielęgniarek i Położnych), dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty, świadectwa złożenia LEP/LDEP czy też LEK/LDEK, a także dokumenty, które zostały wydane m.in. przez organy samorządowe zawodów medycznych (takie jak odpowiednie izby lekarskie oraz aptekarskie).

Dane adresowe:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
22 63 49 477
kancelaria@mz.gov.pl