Dichiarazione di valore

Jak uzyskać Dichiarazione di valore?

W celu kontynowania nauki w placówkach oświatowych we Włoszech należy uzyskać dichiarazione di valore (deklarację wartości) w Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie.

Przed złożeniem dokumentów w Ambasadzie, muszą one zostać uwierzytelnione odpowiednio w Narodowej Agencji wymiany Akademickiej lub właściwym Kuratorium Oświaty, przetłumaczone na język włoski oraz poświadczone klauzulą apostille w MSZ.