Legalizujemy każdy dokument.
Nawet w 4 godziny.

Dokumenty wydane w Polsce. Każdy dokument ma inna formę legalizacji.
Mamy kilkaset różnych scenariuszy legalizacji dokumentów.

Dla kogo legalizacja dokumentów lub apostille?

Osoby prywatne

Poświadczany każdego rodzaju dokumenty i akty osobiste: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, pełnomocnictwa, dyplomy ukończenia szkoły, zaświadczenia o niekaralności i inne.

Firmy, korporacje

Legalizujemy dokumenty firmowe lub przeznaczone do obrotu handlowego: odpisy KRS, CEIDG, umowy spółek, faktury eksportowe, certyfikaty pochodzenia, pełnomocnictwa i wszelkie dokumenty związane z działalnością gospodarczą.

Biura tłumaczeń

Pomagamy w uzyskaniu uwierzytelnień na tłumaczeniach i dokumentach oryginalnych, które przygotowane są do obrotu za granicą. Zarówno prywatne jak i firmowe.

Kancelarie prawne

Obsługujemy kancelarie prawne, patentowe, obsługujące sprawy związane z delegacją pracowników. Zarówno dokumenty firmowe jak i prywatne.

Dobre ceny przy zgłoszeniach online.

Wszystkie formularze przygotowaliśmy do szybkiego zamówienia przez smartfon lub komputer. Wysyłając zgłoszenie online masz pewność szybszego kontaktu. Możesz sprawdzić status sprawy, szybko wnieść opłaty, czy pobrać skany gotowych dokumentów.

Podstawowy

Dłuższy czas oczekiwania w dobrej cenie.

Wakacyjna Promocja do końca lipca

97 117

3 dokumenty w cenie

14-18 dni na naszą pracę

Uzupełniamy wniosek

Złożenie i odbiór

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

Składamy osobiście w Berlinie

Do ceny trzeba doliczyć koszty urzędowe. Cena legalizację dokumentu w jednej instytucji. Zamówienia przy zgłoszeniu przez formularz online.

standardowy

Szybko, na czas, sprawnie.

Wakacyjna Promocja do końca lipca

147 177

3 dokumenty w cenie

3-5 dni na naszą pracę

Uzupełniamy wniosek

Złożenie i odbiór

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

Składamy osobiście w Berlinie

Bezpłatna wycena tłumaczenia

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

Do ceny trzeba doliczyć koszty urzędowe. Cena legalizację dokumentu w jednej instytucji. Zamówienia przy zgłoszeniu przez formularz online.

** Ubezpieczenie przesyłki na terenie Polski.

Super VIP

Najszybciej jak możliwe.

Wakacyjna Promocja do końca lipca

297 397

3 dokumenty w cenie

Czas oczekiwania 24h

Uzupełniamy wniosek

Złożenie i odbiór

Bezpłatna weryfikacja skanów

Wnosimy opłaty urzędowe

Składamy osobiście w Berlinie

Bezpłatna wycena tłumaczenia

Ubezpieczenie przesyłki do 5000 PLN

Powiadomienia o statusie sprawy

30 minutowa indywidualna konsultacja

Wzory dokumentów (np. pełnomocnictwo)

Bezpłatny kurier na terenie kraju

Bezpłatny odbiór dokumentów na terenie Warszawy

Przesyłka konduktorska *

Kontakt bezpośrednio z firmą kraju docelowego przy przygotowaniu dokumentów

Bezpłatne skany gotowych dokumentów

Dodatkowe ubezpieczenie przesyłki do 20,000 PLN

Do ceny trzeba doliczyć koszty urzędowe. Cena legalizację dokumentu w jednej instytucji. Zamówienia przy zgłoszeniu przez formularz online.

* Ubezpieczenie przesyłki na terenie Polski.

Jak liczymy czas naszej pracy?

Każda z legalizacji wymaga nieco innego przygotowania. Deklarowany czas dotyczy naszej reakcji. Nie jest czasem wykonania usługi. Do deklarowanego czasu należy doliczyć czas oczekiwania w samej instytucji. Np. MSZ możliwy jest bezzwłocznie, ale Ministerstwa i Ambasady pracują według swoich grafików. Apostille w MSZ możliwe jest w 24 godziny, ale Apostille w NAWA to już 30 dni oczekiwania w samej instytucji.

poradnik na youtube

Sprawdź nasze nagrania na youtube, gdzie podpowiadamy jak legalizować dokumenty.

Czy warto korzystać z firmy zewnętrznej?
Jak legalizować dokumenty do Iranu?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące legalizacji dokumentów.

Co to jest legalizacja dokumentów?

Legalizacja polega na poświadczeniu autentyczności danego dokumentu. Dzięki temu dokumentem można legalnie posługiwać się za granicą.

Jaka jest różnica pomiędzy apostille, a legalizacją zwykłą?

Apostille to poświadczenie wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) na dokumentach przeznaczonych do obrotu prawnego w krajach, które podpisały Konwencję Haską. Aktualna lista krajów

Zwykła legalizacja dokumentów obejmuje dokumenty przeznaczone do obrotu prawnego w krajach, które nie przystąpiły do Konwencji. Po uzyskaniu legalizacji w MSZ dokument musi zostać poświadczony w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym danego kraju.

Jaka jest cena legalizacji zwykłej i cena apostille w urzędzie?

Koszt uzyskania apostille w urzędzie to kwota 60,00 zł. Koszt legalizacji zwykłej wynosi 26,00 zł.

Jak zalegalizować dyplom i dokumenty ukończenia szkoły wyższej?

Dokumenty wydane przez publiczne uczelnie wyższe, legalizowane są za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W przypadku apostille, zostaje ono wydawane bezpośrednio w NAWIE. Jeśli chodzi o legalizację zwykłą – dokumenty muszą zostać uwierzytelnione w NAWIE, następnie zalegalizowane w MSZ i właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokumenty szkolne (legalizacja świadectwa szkolnego, dyplomy szkolne itp.)?

Apostille na dokumentach szkolnych legalizuje się we właściwym ze względu na siedzibę szkoły kuratorium oświaty lub właściwej Komisji Egzaminacyjnej. Ze względu na rejonizację, pomagamy w legalizacji dokumentów szkolnych wydanych na terenie Województwa Mazowieckiego oraz Małopolskiego.

Jeśli potrzebują Państwo legalizacji w Ambasadzie, dokument zostaje uwierzytelniony w Kuratorium Oświaty, następnie pomagamy w legalizacji w MSZ oraz właściwej Ambasadzie.

Jak zalegalizować dokument notarialny i jaki jest koszt?

Dokumenty notarialne wymagają wcześniejszej autoryzacji w Sądzie Okręgowym. Pieczątka notariusza musi zostać poświadczona przez właściwego (ze względu na miejsce wydania dokumentu) Prezesa Sądu Okręgowego. Urzędowy koszt poświadczenia wynosi 26,00 zł i jest wydawany w sądzie w zasadzie „od ręki”. Po uzyskaniu pieczątki notariusza, możliwa jest nasza pomoc z legalizacją w MSZ lub w MSZ i Ambasadzie.

W przypadku Notariuszy podlegających pod Sąd Okręgowy w Krakowie lub Warszawie pomagamy również z legalizacją dokumentów w Sądzie.

Jak zalegalizować dokumenty handlowe?

Dokumenty handlowe przed złożeniem w MSZ muszą zostać poświadczone przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), właściwą Izbę Handlową lub notariusza (i sąd). Pomagamy w całym procesie.

Jak zalegalizować dokumenty medyczne?

Dokumenty wydane przez uczelnie medyczne (takie jak np. Prawo wykonywania Zawodu, Dyplom Specjalisty, Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pielęgniarek i położnych), przed uzyskaniem legalizacji w MSZ muszą zostać uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia.

Jak zalegalizować zaświadczenie o niekaralności?

W celu zalegalizowania zaświadczenia o niekaralności, należy wysłać do nas oryginał dokumentu. MSZ nie akceptuje wersji elektronicznej. W Państwa imieniu uzyskamy odpowiednie zaświadczenie ze sądu. W takich przypadkach prosimy o kontakt, celem wyjaśnienia procedury.

Jak zalegalizować wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)?

W celu zalegalizowania dokumentu wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), wymagany jest oryginał wpisu KRSu. Wyciąg elektroniczny nie jest wystarczający. W Państwa imieniu możemy uzyskać aktualny lub pełny wyciąg KRS. W takich przypadkach prosimy o wysłanie na naszego maila danych spółki, których KRS Państwa interesuje.

Ile czasu trwa uzyskanie apostille?

Na uzyskanie apostille w MSZ potrzebujemy maksymalnie 3 dni (tryb standardowy)*. Zazwyczaj dokumenty są gotowe na drugi dzień od ich otrzymania. Możliwe jest przyspieszenie procedury, korzystając z trybu ekspres.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku konieczności wcześniejszego uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.

Ile czasu trwa wykonanie legalizacji?

Legalizację na dokumencie w MSZ organizujemy w ciągu maksymalnie 3 dni. Zazwyczaj dokumenty są zalegalizowane na drugi dzień od ich otrzymania. Następnie dokumenty są składane we właściwej Ambasadzie. Czas legalizacji jest uzależniony od konkretnej Ambasady.

*Jest to czas podany na jedna instytucję (MSZ). W przypadku uwierzytelniania dokumentów w innym urzędzie lub ambasadzie, należy doliczyć czas przeznaczony na konkretne instytucje.