Klauzula Apostille

Wzór Apostille

Kiedy potrzebny jest apostyl? Apostille potrzebna będzie, gdy dokument chcesz użyć poza granicą Polski i lokalny urząd będzie chciał mieć pewność jego autentyczności. Państwa Unii Europejskiej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2016 roku zniosły wymóg uwierzytelnienia części dokumentów np. aktu urodzenia czy małżeństwa. Co możemy zrobić dla Ciebie? Czy wiesz, że prawdopodobnie … Dowiedz się więcej

Apostille Rosja – legalizacja dokumentów

Apostille Rosja

Jak uzyskać pieczęć apostille na dokumentach przeznaczonych do Rosji? Rosja akceptuje umowę z Hagi 1961 r dotyczącą wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Apostille do Rosji na dokumentach wydaje polski MSZ. Poświadczamy tam wszystkie dokumenty poza szkolnymi i uczelnianymi, które legalizuje NAWA lub Kuratorium. Ile czasu zajmie legalizacja dokumentów do Rosji? Apostille do Rosji w MSZ uzyskamy … Dowiedz się więcej

Apostille Wielka Brytania – legalizacja dokumentów do UK

Apostille Wielka Brytania

Jak uzyskać Apostille na dokumentach do obrotu prawnego w Anglii (Wielka Brytania)? Wielka Brytania honoruje zapisy konwencji haskiej z 1961 roku, które dotyczą wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Klauzula Apostille do Wielkiej Brytanii uzyskana na pełnomocnictwie w Polsce daje możliwość posługiwania się dokumentem w Anglii. Równocześnie, dokumenty opatrzone klauzulą Apostille na terenie Królestwa Brytyjskiego są ważne … Dowiedz się więcej

Apostille Norwegia – legalizacja dokumentów

Apostille wzór

Jak uzyskać apostille na dokumentach potrzebnych w Norwegii? Norwegia honoruje zapisy konwencji haskiej 1961 r dotyczących wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Apostille do Norwegii uzyskasz głównie w polskim MSZ. Jest to jedyna instytucja, gdzie legalizujemy dokumenty, poza NAWA i Kuratorium. Tam poświadczamy dokumenty szkolne i uczelniane. Jak długo twa legalizacji dokumentów do Norwegii? Apostille do Norwegii … Dowiedz się więcej

Apostille Niemcy i legalizacja dokumentów do Polski w Berlinie

Apostille Niemcy

Legalizacje dokumentów i apostille: Niemcy (Republika Federalna Niemiec) Polskie dokumenty do obrotu prawnego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Polska i Niemcy honorują zapisy konwencji haskiej z 1961 roku. Oznacza to, że polskie dokumenty z klauzulą Apostille do Niemiec mogą być użyte do obrotu prawnego u naszego zachodniego sąsiada. Także niemieckie dokumenty z apostille do Polski … Dowiedz się więcej