Klauzula Apostille

Co to jest klauzula apostille? Apostille (inaczej apostil lub apostyl) – jest to poświadczenie w postaci przyklejanego, dodatkowego blankietu z pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podpisem urzędnika MSZ, potwierdzającym, iż podpis pod dokumentem i pieczęć są autentyczne i pochodzą z właściwego urzędu. Kiedy potrzebny jest apostyl? Apostille potrzebna będzie, gdy dokument chcesz użyć poza granicą Polski…

Apostille Rosja – legalizacja dokumentów

Jak uzyskać pieczęć apostille na dokumentach przeznaczonych do Rosji? Rosja akceptuje umowę z Hagi 1961 r dotyczącą wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Apostille do Rosji na dokumentach wydaje polski MSZ. Poświadczamy tam wszystkie dokumenty poza szkolnymi i uczelnianymi, które legalizuje NAWA lub Kuratorium. Uwaga! W związku z epidemią COVID-19 czas oczekiwania na wydanie legalizacji dokumentów do…

Apostille Wielka Brytania – legalizacja dokumentów do UK

Jak uzyskać Apostille na dokumentach do obrotu prawnego w Anglii (Wielka Brytania)? Wielka Brytania honoruje zapisy konwencji haskiej z 1961 roku, które dotyczą wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Klauzula Apostille do Wielkiej Brytanii uzyskana na pełnomocnictwie w Polsce daje możliwość posługiwania się dokumentem w Anglii. Równocześnie, dokumenty opatrzone klauzulą Apostille na terenie Królestwa Brytyjskiego są ważne…

Apostille Norwegia – legalizacja dokumentów

Jak uzyskać apostille na dokumentach potrzebnych w Norwegii? Norwegia honoruje zapisy konwencji haskiej 1961 r dotyczących wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Apostille do Norwegii uzyskasz głównie w polskim MSZ. Jest to jedyna instytucja, gdzie legalizujemy dokumenty, poza NAWA i Kuratorium. Tam poświadczamy dokumenty szkolne i uczelniane. Jak długo twa legalizacji dokumentów do Norwegii? Apostille do Norwegii…

Apostille Niemcy i legalizacja dokumentów do Polski w Berlinie

Legalizacje dokumentów i apostille: Niemcy (Republika Federalna Niemiec) Polskie dokumenty do obrotu prawnego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Polska i Niemcy honorują zapisy konwencji haskiej z 1961 roku. Oznacza to, że polskie dokumenty z klauzulą Apostille do Niemiec mogą być użyte do obrotu prawnego u naszego zachodniego sąsiada. Także niemieckie dokumenty z apostille do Polski…