Uwierzytelnienie dokumentów a legalizacja i apostille

Kiedy stosuje się uwierzytelnienie dokumentów? Sformułowanie uwierzytelnienie dokumentu najczęściej odnosi się do poświadczenia zgodności kopii z oryginałem. Najczęściej wykonywane jest przez notariusza. Uwierzytelnia się wiele dokumentów, które nie mogą być pozostawione w urzędzie w oryginale. Np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Uwierzytelnia się też dokumenty, które występują często w formie elektronicznej np. odpis KRS, wypis […]

Apostille Wielka Brytania – legalizacja dokumentów do UK

Jak uzyskać Apostille na dokumentach do obrotu prawnego w Anglii (Wielka Brytania)? Wielka Brytania honoruje zapisy konwencji haskiej z 1961 roku, które dotyczą wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Klauzula Apostille do Wielkiej Brytanii uzyskana na pełnomocnictwie w Polsce daje możliwość posługiwania się dokumentem w Anglii. Równocześnie, dokumenty opatrzone klauzulą Apostille na terenie Królestwa Brytyjskiego są ważne […]

Apostille Norwegia – legalizacja dokumentów

Jak uzyskać apostille na dokumentach potrzebnych w Norwegii? Norwegia honoruje zapisy konwencji haskiej 1961 r dotyczących wzajemnego uznawania legalizacji dokumentów. Apostille do Norwegii uzyskasz głównie w polskim MSZ. Jest to jedyna instytucja, gdzie legalizujemy dokumenty, poza NAWA i Kuratorium. Tam poświadczamy dokumenty szkolne i uczelniane. Jak długo twa legalizacji dokumentów do Norwegii? Apostille do Norwegii […]

Apostille Niemcy i legalizacja dokumentów do Polski w Berlinie

Legalizacje dokumentów i apostille: Niemcy (Republika Federalna Niemiec) Polskie dokumenty do obrotu prawnego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Polska i Niemcy honorują zapisy konwencji haskiej z 1961 roku. Oznacza to, że polskie dokumenty z klauzulą Apostille do Niemiec mogą być użyte do obrotu prawnego u naszego zachodniego sąsiada. Także niemieckie dokumenty z apostille do Polski […]

Apostille Ukraina – legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego na Ukrainie – Klauzula Apostille Państwo Ukraina honoruje dokumenty z klauzulą apostille. Jest sygnatariuszem konwencji haskiej i nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych lub uczelnianych legalizację uzyskasz w Kuratorium lub NAWA. Jak uzyskać […]