Apostille Ukraina – legalizacja dokumentów

Apostille Ukraina

Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego na Ukrainie – Klauzula Apostille Państwo Ukraina honoruje dokumenty z klauzulą apostille. Jest sygnatariuszem konwencji haskiej i nie ma konieczności uwierzytelnienia dokumentów w konsulatach ukraińskich w kraju wydania dokumentu. Wystarczy poświadczenie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych lub uczelnianych legalizację uzyskasz w Kuratorium lub NAWA. Jak uzyskać … Dowiedz się więcej

Apostille do USA – legalizacja dokumentów

Legalizacja do USA

Pełnomocnictwo z Polski do USA W celu dokonania jakiś czynności prawnych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), będziesz potrzebować uwierzytelnionego dokumentu. USA honoruje zapisy konwencji haskiej, więc wystarczy klauzula apostille do USA wystawiona przez polski MSZ. Dokumenty uczelniane poświadcza NAWA lub Kuratorium. Jak uzyskać apostille do USA w MSZ? Dokument musi być odpowiednio przygotowany. … Dowiedz się więcej

Legalizacja certyfikatów

Certyfikat FSC, Zdrowia, Pochodzenia, BSE, GMP, CFR-1, rezydencji podatkowej

Co to są certyfikaty? Certyfikat jest często niezbędny w handlu zagranicznym. Są to dokumenty, które nie występują w handlu krajowym. Poniżej przedstawiamy rodzaje certyfikatów najczęściej legalizowanych i wymaganych w obrocie międzynarodowym.   Co to jest certyfikat pochodzenia? Jest to dokument o charakterze eksportowym, używanym w handlu międzynarodowym (ang. certificate of origin). Celem okazania takiego dokumentu … Dowiedz się więcej

Dyplomy i dokumenty uczelniane – apostille i legalizacja

Legalizacja dyplomu. Legalizacja świadectwa szkolnego

Legalizacja dyplomu w Ambasadzie lub opatrzenie klauzulą Apostille jest niezbędne w wielu sytuacjach związanych z podjęciem pracy lub kontynuacją nauki za granicą. Na terenie UE możesz posługiwać się dokumentem bez legalizacji, ale wiele krajów poza Unią Europejską będzie żądać odpowiedniej legalizacji. Zamów apostille do dyplomu online. Ważne uwagi: Czas oczekiwania dotyczy NAWA. Koszt dotyczy 1 … Dowiedz się więcej

Dokumenty szkolne – apostille i legalizacja świadectwa szkolnego i maturalnego

Świadectwo szkolne, ukończenia szkoły

Jak definiujemy dokumenty szkolne? Dokumenty szkolne – wszelkie dokumenty uzyskane w trakcie lub na zakończenie nauki w danej szkole. Mogą być uwierzytelniane w celu obrotu nimi za granica. Rodzaje dokumentów szkolnych Świadectwo szkolne Oficjalny dokument, który stanowi potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie lub też ukończenia klasy (wystawiane najczęściej po ukończeniu danego roku szkolnego). W … Dowiedz się więcej