Odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego

Co to jest odpis wyroku?

Odpis wyroku – są to dokumenty okazywane na zakończenie sprawy z orzeczeniem. Przedstawiane są w celu udowodnienia swojego prawa, zgodnego z zasądzonym wyrokiem. Np. odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego

Wyroki sądowe – są to orzeczenia sądu, które mają za zadanie rozstrzygać w sprawach danego postępowania sądowego.

Zamów odpis wyroku rozwodowego online.

Nasza usługa skierowana jest zarówno do osób przebywających za granicą, jak i tych w Polsce. Pobieramy głównie odpisy wyroków rozwodowych oraz spadkowych, w innych przypadkach prosimy o konsultację z nami.

Zakres prac:

  • zgłoszenie pełnomocnika
  • wniosek o uzyskanie odpisu sądowego
  • w przypadku długotrwałego braku odpowiedzi monity telefoniczne i pisemne
  • ściągnięcie akt z archiwum
  • wizyta w sądzie
  • dostarczenie odpisów do klienta

Koszt pozyskania odpisu wyroku rozwodowego lub spadkowego

477 zł za usługę + koszty sądowe (6 zł za stronę odpisu).

Czas oczekiwania nie jest precyzyjnie określony. Zwykle 2-3 tygodnie.

Odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego krok po kroku

Wniosek

Prosimy o wypełnienie poniższego wniosku. Prześlemy pełnomocnictwo, które prosimy o wydrukowanie i przesłanie dobrej jakości skanu.

Uzyskanie odpisu

Zajmiemy się całą resztą. Opłacimy, skierujemy sprawę do sądu przez Pełnomocnika Profesjonalnego. Gotowy dokument przetłumaczymy lub zalegalizujemy zgodnie z Państwa wyborem.

Prześlemy do Państwa rachunek. Wcześniej prosimy nic nie opłacać.

Dokument gotowy

Gotowe dokumenty dostarczymy na wskazany adres. Jeśli wybraliście.

Wszystko prosto, szybko

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem legalizacji różnego rodzaju dokumentów, w której również pośredniczymy, chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klienta. Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu odpowiednich dokumentów, a także dalsza ich legalizacja do użytku prawnego zagranicą.

Odpisy wyroków – pytania i odpowiedzi.

Czy odpis wyroku mogę dostać z urzędu?

Niestety nie. Odpisy są wydawane na wyraźną prośbę stron orzeczenia.

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie odpisu wyroku rozwodowego?

Można tego dokonać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta. Istnieje także opcja działania korespondencyjnego, poprzez wysłanie wniosku pocztą na adres wydziału, w którym toczyło się dane postępowanie.

Ile kosztuje pobranie odpisu wyroku sądowego?

Dokładna cena zależna jest od rodzaju sprawy. Odpis orzeczenia w sprawach cywilnych to koszt 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu. Natomiast jeśli chodzi o orzeczenie w sprawie karnej, wówczas opłata ta wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.

Czy na odpisie wyroku można uzyskać apostille?

Jeśli znajduje się na nim pieczątka Prezesa Sądu Okręgowego to jak najbardziej będzie to możliwe.


Sprawdź tematy pokrewne

Tłumaczenia przysięgłe

Odpis KRS

Kopia i akt notarialny

Świadectwo szkolne

Certyfikaty

Apostille

Ambasada Angoli

Wiza na Białoruś