Dokumenty szkolne – apostille i legalizacja świadectwa szkolnego i maturalnego

Jak definiujemy dokumenty szkolne?

Dokumenty szkolne – wszelkie dokumenty uzyskane w trakcie lub na zakończenie nauki w danej szkole. Mogą być uwierzytelniane w celu obrotu nimi za granica.

Rodzaje dokumentów szkolnych

Świadectwo szkolne

Oficjalny dokument, który stanowi potwierdzenie ukończenia nauki na danym poziomie lub też ukończenia klasy (wystawiane najczęściej po ukończeniu danego roku szkolnego). W jego treści wskazany jest spis przedmiotów oraz oceny.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Otrzymuje je uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, w momencie ukończenia nauki w szkole. Istnieje możliwość otrzymania świadectwa z wyróżnieniem, jako potwierdzenia uzyskania szczególnych wyników w nauce.

Świadectwo maturalne

Dokument potwierdzający zakończenie nauki w szkole średniej i zdanie końcowego egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości. Po zakończeniu nauki w szkole średniej, możesz rozpocząć naukę na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych w kraju i za granicą.

Apostille świadectwa maturalnego może być wymagane, jeśli wybierzesz naukę za granicą.

Dichiarazione di valore

Tzw. deklaracja wartości. Jest to dokument uzyskiwany na konkretnym dokumencie szkolnym, wymaganym w celu podjęcia dalszej nauki czy też pracy na terenie Włoch. Wystawiany jest przez ambasadę Włoch w Warszawie.

Konsultacja legalizacji Katarzyna

Zamów apostille lub legalizację świadectw szkolnych

Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Uwierzytelnienie świadectwa szkolnego – pytania i odpowiedzi

Kto wydaje apostille na świadectwie szkolnym?

Świadectwa szkolne są legalizowane przez kuratorium, odpowiednie dla siedziby szkoły wydającej dany dokument. Legalizacja świadectwa szkolnego polega na poświadczeniu jego autentyczności.

Ile kosztuje apostille na świadectwie szkolnym?

Apostille wydawane w kuratorium jest darmowe.

Czy jeśli swojego świadectwa będę potrzebował do pracy za granicą to muszę je przetłumaczyć?

Wszystko zależy od instytucji/pracodawcy. Każdy ma swoje indywidualne wymagania. Niektórym wystarczy apostille na dokumencie, inny będzie chciał wszystko dokładnie zrozumieć, więc będzie wymagał przetłumaczenia treści dokumentu.

Ukończyłam szkołę w Warszawie i potrzebuję apostille na świadectwie. Czy mogę tego dokonać za Państwa pośrednictwem?

Tak, jak najbardziej. W przypadku legalizacji świadectw jest rejonizacja, ale z dokumentami szkół z województwa mazowieckiego możemy pomóc.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com


Sprawdź tematy pokrewne

Ambasada Angoli

Odpis notarialny

Odpis KRS

Odpis wyroku

Certyfikaty

Kuratorium Oświaty