Legalizacja certyfikatów

Co to są certyfikaty?

Certyfikat jest często niezbędny w handlu zagranicznym. Są to dokumenty, które nie występują w handlu krajowym. Poniżej przedstawiamy rodzaje certyfikatów najczęściej legalizowanych i wymaganych w obrocie międzynarodowym.  

Co to jest certyfikat pochodzenia?

Jest to dokument o charakterze eksportowym, używanym w handlu międzynarodowym (ang. certificate of origin). Celem okazania takiego dokumentu jest stwierdzenie autentyczności towaru, który podlega eksportowi. Jest w szczególności wymagany w kraju importera danego towaru.

Co to jest certyfikat zdrowia?

Jest to dokument wymagany w szczególności przy okazji transportu i handlu żywnością.

Co to jest certyfikat BSE?

dokument potwierdzający znikome ryzyko wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Wymagany jest nie tylko przy eksporcie wołowiny, ale także często w przemyśle kosmetycznym.

Co to jest certyfikat GMP?

Dotyczy przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP – ang. Good Manufacturing Practice). Jest to dokument niezbędny m.in. w celu wdrożenia programu bezpieczeństwa żywności  HACCP.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com

Co to jest certyfikat ISO?

Dokładnie jest to międzynarodowa norma ISO 9001. Powszechnie znany i akceptowany na całym świecie dokument dotyczący zarządzania jakością. Stanowi dowód na to, że procesy zachodzące w danej organizacji/spółce są prowadzone w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości.

Co to jest certyfikat wolnej sprzedaży FSC?

Dokument wymagany w niektórych krajach, potwierdzający fakt, że sprowadzane towary są sprzedawane na wolnym rynku i co istotne spełniają regulacje prawne, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Dla producentów kosmetyków dokument ten wystawia swoim członkom Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Certyfikat mogą wystawiać branżowe Izby Gospodarcze lub Krajowa Izba Gospodarcza.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej CFR-1?

Jest to zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania (jeśli chodzi o osoby fizyczne) lub siedzibę danej firmy. Wydawane jest do celów podatkowych. Stanowi potwierdzenie tego, że dany podmiot, którego dokument ten dotyczy jest rezydentem podatkowym danego kraju.

Legalizacja certyfikatów – pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa pochodzenia?

Opłata wynosi 80 zł (do krajów spoza Unii Europejskiej) lub w 98,40 zł (w ramach terenu Unii Europejskiej.

Co muszę dostarczyć, żeby uzyskać świadectwo pochodzenia?

Konieczne będzie okazanie druku świadectwa pochodzenia, wniosku o jego wydanie (odpowiednio wypełnionego i podpisanego), a także innych dokumentów, które mogą być przydatne w celu potwierdzenia pochodzenia towaru.

Czy aby uzyskać świadectwo muszę się osobiście stawić w odpowiedniej instytucji?

Nie ma takiej konieczności. Można to zrobić przy pomocy pośrednika lub innej osoby, niekoniecznie tej wpisanej do KRS firmy.

Jaka instytucja wydaje certyfikat rezydencji podatkowej?

O taki dokument należy się starać w urzędzie skarbowym.

Na certyfikacie zdrowia potrzebuję legalizacji z pieczątką ambasady Kuwejtu. Czy możecie w tym pomóc?

Jak najbardziej. Prosimy o kontakt mailowy, wyjaśnimy krok po kroku, co należy przedstawić aby rozpocząć procedurę legalizacji.


Sprawdź tematy pokrewne

Odpis wyroku

Zaświadczenie o niekaralności

Odpis, kopia i akt notarialny

Odpis KRS

Dokumenty szkolne

Wiza do Rosji