Legalizacja certyfikatów

Co to są certyfikaty?

Certyfikat jest często niezbędny w handlu zagranicznym. Są to dokumenty, które nie występują w handlu krajowym. Poniżej przedstawiamy rodzaje certyfikatów najczęściej legalizowanych i wymaganych w obrocie międzynarodowym.  

Co to jest certyfikat pochodzenia?

Jest to dokument o charakterze eksportowym, używanym w handlu międzynarodowym (ang. certificate of origin). Celem okazania takiego dokumentu jest stwierdzenie autentyczności towaru, który podlega eksportowi. Jest w szczególności wymagany w kraju importera danego towaru.

Co to jest certyfikat zdrowia?

Jest to dokument wymagany w szczególności przy okazji transportu i handlu żywnością.

Co to jest certyfikat BSE?

dokument potwierdzający znikome ryzyko wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE). Wymagany jest nie tylko przy eksporcie wołowiny, ale także często w przemyśle kosmetycznym.

Co to jest certyfikat GMP?

Dotyczy przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych (GMP – ang. Good Manufacturing Practice). Jest to dokument niezbędny m.in. w celu wdrożenia programu bezpieczeństwa żywności  HACCP.

Co to jest certyfikat ISO?

Dokładnie jest to międzynarodowa norma ISO 9001. Powszechnie znany i akceptowany na całym świecie dokument dotyczący zarządzania jakością. Stanowi dowód na to, że procesy zachodzące w danej organizacji/spółce są prowadzone w celu osiągnięcia jak najwyższej jakości.

Co to jest certyfikat wolnej sprzedaży FSC?

Dokument wymagany w niektórych krajach, potwierdzający fakt, że sprowadzane towary są sprzedawane na wolnym rynku i co istotne spełniają regulacje prawne, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej.

Dla producentów kosmetyków dokument ten wystawia swoim członkom Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Certyfikat mogą wystawiać branżowe Izby Gospodarcze lub Krajowa Izba Gospodarcza.

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej CFR-1?

Jest to zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania (jeśli chodzi o osoby fizyczne) lub siedzibę danej firmy. Wydawane jest do celów podatkowych. Stanowi potwierdzenie tego, że dany podmiot, którego dokument ten dotyczy jest rezydentem podatkowym danego kraju.

Zamów legalizację certyfikatu

Jeśli nie wiesz, czy powinniśmy uzyskać Klauzulę Apostille, czy dokonać Legalizacji Zwykłej poprzez Ambasadę kraju docelowego, pozostaw pola puste.
Wpisz, gdzie będziesz wykorzystywać dokumenty.
Podaj informacje aby można skontaktować się z Tobą

Legalizacja certyfikatów – pytania i odpowiedzi

Ile kosztuje uzyskanie świadectwa pochodzenia?

Opłata wynosi 80 zł (do krajów spoza Unii Europejskiej) lub w 98,40 zł (w ramach terenu Unii Europejskiej.

Co muszę dostarczyć, żeby uzyskać świadectwo pochodzenia?

Konieczne będzie okazanie druku świadectwa pochodzenia, wniosku o jego wydanie (odpowiednio wypełnionego i podpisanego), a także innych dokumentów, które mogą być przydatne w celu potwierdzenia pochodzenia towaru.

Czy aby uzyskać świadectwo muszę się osobiście stawić w odpowiedniej instytucji?

A3. Nie ma takiej konieczności. Można to zrobić przy pomocy pośrednika lub innej osoby, niekoniecznie tej wpisanej do KRS firmy.

Jaka instytucja wydaje certyfikat rezydencji podatkowej?

O taki dokument należy się starać w urzędzie skarbowym.

Na certyfikacie zdrowia potrzebuję legalizacji z pieczątką ambasady Kuwejtu. Czy możecie w tym pomóc?

Jak najbardziej. Prosimy o kontakt mailowy, wyjaśnimy krok po kroku, co należy przedstawić aby rozpocząć procedurę legalizacji.


Sprawdź tematy pokrewne

Odpis wyroku

Zaświadczenie o niekaralności

Odpis, kopia i akt notarialny

Odpis KRS

Dokumenty szkolne

Wiza do Rosji