Sąd Okręgowy w Warszawie – legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego za granicą często wymaga wizyty w Sądzie Okręgowym. Wymagają tego bowiem dokumenty sądowe i notarialne.

W Sądzie Okręgowym możesz poświadczyć autentyczność podpisu referendarza sądowego, sekretarza i oczywiście sędziego. Uwierzytelnia to Prezes Sądu lub sędzia czy też referendarz upoważniony do tego, a także prezes sądu apelacyjnego lub sędzia przez niego upoważniony, jeśli sytuacja tego wymaga. Sytuacja ma miejsce jeśli dokument był sporządzony przez sąd apelacyjny.

Legalizujemy każdy dokument.
Nawet w 4 godziny.

Dokumenty wydane w Polsce. Każdy dokument ma inna formę legalizacji.
Mamy kilkaset różnych scenariuszy legalizacji dokumentów.

Legalizacja dokumentów notarialnych

W przypadku legalizacji dokumentów notarialnych występuje rejonizacja. Możemy pomóc w uzyskaniu pieczęci Prezesa Sądu Okręgowego, jeśli na oryginale aktu notarialnego znalazł się podpisz notariusza z Warszawy. W innym przypadku konieczne może się okazać wykonanie kopii notarialnej – zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com

Dlaczego potrzebuje legalizacji kopii notarialnej?

Kopia notarialna nie może być opatrzona apostille bezpośrednio. Musisz wcześniej uzyskać uwierzytelnienie przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Dokument, który chcesz wykorzystać za granicą musi mieć pieczęć Apostille lub legalizację Ambasady kraju docelowego. Legalizacja przez Ambasadę ma miejsce wtedy, gdy kraj docelowy nie honoruje apostille.

Ministerstwo Spaw Zagranicznych potwierdza dokumenty urzędowe. Dokument musi być w oryginale i mieć odpowiednią pieczęć i podpis. Pieczęć notariusza nie może być bezpośrednio uwierzytelniona. Dlatego zanim udamy się do MSZ, musimy uzyskać potwierdzenie Prezesa Sądu Okręgowego. Tylko taki dokument może być dalej procesowany.

Ile kosztuje legalizacja dokumentu w Sądzie?

Opłata urzędowa za legalizację wynosi 26 PLN.

Jak długo muszę czekać na legalizację?

Czas oczekiwania na legalizację to zwykle kilka dni roboczych. Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym a odbiór jest w okienku Obsługi Klienta. Czas oczekiwania nie jest określony i musisz dowiadywać się, czy dokument jest gotowy. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Nie będziesz musieć odwiedzać Sądu kilkukrotnie, zanim otrzymasz dokument z pieczęcią.

W przypadku legalizacji dokumentu drogą pocztową musisz liczyć się z oczekiwaniem około 3 tygodni.

Jak uzyskać legalizację w Sądzie Okręgowym?

Możesz skorzystać z 3 możliwości:

Osobiście

W zależności od dokumentu musisz udać się do odpowiedniego Sądu. Nie załatwisz sprawy w każdym Sądzie. Musi być odpowiedni do wydanego dokumentu.

Przez pełnomocnika

Możesz wyznaczyć pełnomocnika albo poprosić kogoś bliskiego. W procesie legalizacji dokumentów nie jest wymagane pełnomocnictwo, więc może być to jakakolwiek osoba bądź firma.

Bardzo mocno rekomendujemy nasze usługi, bo załatwiamy sprawy w sądach praktycznie codziennie i możemy bezpiecznie i szybko przeprowadzić proces legalizacji.

Listownie

Dokument, który wymaga legalizacji możesz wysłać na wskazany adres Sądu. Do dokumentu należy dołączyć wniosek oraz potwierdzenie wniesienia opłaty. Pamiętaj, że czas oczekiwania na dokument może być dużo dłuższy i zwykle zajmuje około 3 tygodnie.

Sąd Okręgowy w Warszawie – dane adresowe

Sąd Okręgowy w Warszawie “Solidarności”
al.”Solidarności” 127
00-898 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie “Praga”
ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Gospodarczy
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Sąd Okręgowy W Warszawie
Sąd Okręgowy w Warszawie “Solidarności”

Tematy pokrewne

Fotokopie akt w Sądzie Okręgowym – Sąd Gospodarczy

Odpis KRS – Ministerstwo Sprawiedliwości

Odpis wyroku rozwodowego lub spadkowego

Notariusz online