Kategorie
Urzędy

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Do 1 lutego 2018 Ministerstwo Zdrowia odpowiadało za legalizację m.in. dyplomów ukończenia studiów medycznych. Obecnie zajmuje się tym NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Ministerstwo Zdrowia zajmuje się teraz legalizacją dokumentów takich, jak np. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych położnych i pielęgniarek (odpowiedzialny jest za to Departament Pielęgniarek i Położnych), dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu specjalisty, świadectwa złożenia LEP/LDEP…

Kategorie
Urzędy

Sąd Okręgowy w Warszawie – legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów w Sądzie Okręgowym w Warszawie Uwierzytelnianie dokumentów do obrotu prawnego za granicą często wymaga wizyty w Sądzie Okręgowym. Wymagają tego bowiem dokumenty sądowe i notarialne. W Sądzie Okręgowym możesz poświadczyć autentyczność podpisu referendarza sądowego, sekretarza i oczywiście sędziego. Uwierzytelnia to Prezes Sądu lub sędzia czy też referendarz upoważniony do tego, a także prezes…

Kategorie
Urzędy

Pion Legalizacji NAWA – apostille dyplomu

NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40Warszawa 00-63522 390 35 00biuro@nawa.gov.pl Jakie dokumenty uwierzytelnia NAWA? W zależności od tego czy nasze dokumenty będą używane w kraju będącym stroną konwencji haskiej czy też nie, NAWA może wystawić zarówno apostille jak i pieczęć legalizacyjną do dalszego procesu uwierzytelnienia w MSZ i ambasadzie danego państwa. Do…

Kategorie
Urzędy

Dział legalizacji KIG

W Krajowej Izbie Gospodarczej można zalegalizować takie dokumenty, jak m.in.: handlowe i eksportowe, na przykład: faktury, umowy, pełnomocnictwa czy też deklaracje; przewozowe, wśród których znajdziemy m.in. konosamenty, faktury transportowe czy też inne, bezpośrednio związane z przewozem towarów; świadectwa wydawane w urzędach weterynaryjnych, dokumenty sanitarne czy też wydawane przez inspekcję handlową; świadectwa oraz zaświadczenia, które są…

Kategorie
Urzędy

MSZ Apostille -Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Referat d/s Legalizacji – Ministerstwo Spraw Zagranicznych – MSZ Apostille i legalizacja zwykła Konwencja haska Apostille – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Klauzula Apostille jest rozwiązaniem, które ułatwia obrót dokumentów zagranicznych. Kraje, które akceptują zapisy Konwencji Haskiej z 1961 roku honorują poświadczenia dokumentów wystawiane przez inne kraje konwencji. Apostille w Polsce wystawiane jest głównie przez Ministerstwo Spraw…