Wypis z księgi wieczystej

Wypis z księgi wieczystej jest dokumentem, na którym wskazany jest aktualny stan wpisów w księdze wraz ze wzmiankami o wnioskach o wpis, skargach czy też postępowaniu urzędowemu.

Konsultacja legalizacji Katarzyna

Zamów wypis z KW

Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji.

Wypis z KW – najważniejsze informacje

Co to jest wypis z Księgi Wieczystej?

Odpis z KW to dokument, który przedstawia stan wpisów w poszczególnych działach. Przede wszystkim pokazuje status prawny nieruchomości. Informuje o  tym kto jest właścicielem danej nieruchomości. Zawiera wzmianki, wnioski, skargi i wszczęte postępowania dotyczących danej nieruchomości.

Co to jest Księga Wieczysta?

Księga wieczysta jest zbiór zapisów dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Możesz sprawdzić, kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości. Zawiera informacje o ewntualnym obciążeniu hipoteki, czy roszczeń innych osób. Numer księgi wieczystej jest indywidualny i niepowtarzalny i składa się:

AB1C/98765432/0

  • Pierwsze cztery znaki oznaczają Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego
  • Kolejne 8 cyfr to numer nadawany według repertorium ksiąg wieczystych
  • Ostatnia cyfra to tzw. cyfra kontrolna.

Jak uzyskać Odpis z Księgi Wieczystej?

Można to zrobić na 2 sposoby:

  1. Osobiście zgłaszając wniosek. Można uzyskać od ręki i dokument opatrzony jest pieczęcią urzędową. Jest to ważne w przypadku dalszego procesowania dokumentu w niektórych instytucjach
  2. Online poprzez system Ksiąg Wieczystych udostępniony przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Czy się różni odpis zwykły i zupełny Księgi Wieczystej?

Zwykły odpis KW przestawia aktualny stan na moment złożenia wniosku o jego wydanie. Zawiera aktualny stan wpisów w księdze wieczystej. Informacje o wnioskach, skargi na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacje, skargi kasacyjne i wszczęte postępowania z urzędu.

Zupełny odpis KW przestawia pełną historię Księgi Wieczystej dla danej nieruchomości. Dowiesz się więc nie tylko jak wygląda obecny stan prawny, ale sprawdzisz jakie zapisy widniały poprzednio. Np możesz sprawdzić, czy nieruchomość była obciążona hipoteką a jeśli tak, to kiedy została zdjęta.

Jakie informacje zawiera odpis z Księgi Wieczystej a co wyciąg z KW?

W zależności od potrzeb prowadzonej sprawy możesz wnioskować o odpis lub wyciąg z KW. Różnica jest taka, że wypis zawiera wszystkie 4 działy a wyciąg może dotyczyć tylko jednego działu. W związku z małą różnicą w procedurze i opłatach, zazwyczaj pobierany jest aktualny odpis z KW.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń +48 22 243 43 43
lub napisz info(at)legalizacje.com

Co zawierają działy Księgi Wieczystej?

KW podzielona jest na 4 części i zapisane są odpowiednio:

W dziale pierwszym:

I – O: dane Państwowej Ewidencji Gruntów określające położenie nieruchomości, jej adres, powierzchnię,

I- Sp: spis spraw związanych z własnością

W dziale drugim:

Kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

W dziale trzecim

Znajdziesz wpisy różnych roszczeń czy służebności. Najczęściej sprawdzanymi informacjami są oczywiście dane, czy na danej nieruchomości nie działań komorniczych np. przyszłych licytacji lub innych obciążeń. Druga ważna informacja to służebność. Dowiesz się, czy właściciel np. danej działki nie jest obciążony koniecznością udostępnienia dla firm energetycznych, gazowych lub nie musi być udostępniony przejazd do działki sąsiedniej.

W dziale czwartym

Tu wpisuje się hipoteki. Dowiesz się z niej, czy nieruchomość nie jest zastawem kredytu bankowego albo ustanowienia hipoteki przymusowej, np. przez Urząd Skarbowy czy ZUS.

Ile kosztuje wypis z Księgi wieczystej?

odpis zwykły księgi wieczystej30 zł
odpis zupełny księgi wieczystej60 zł
wyciąg z księgi wieczystej:
1 dział KW15 zł
2 działy KW20 zł
3 działy KW25 zł
zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej10 zł

Ile czeka się na odpis księgi wieczystej?

Odpis księgi wieczystej do 100 stron wydawany jest tego samego dnia. W przypadku większych dokumentów odpis powinien być gotowy w ciągu 1-2 dni.

Jak długo jest ważny wypis z księgi wieczystej?

Nie ma ustawowego termin ważności. Jednak zwykle uznaje się, że odpis przedkładany w jakimś urzędzie czy banku nie powinien być starszy niż np. 30 dni czy 3 miesiące. Wymogi te nie są jednak związane z ważnością odpisu.


Sprawdź tematy pokrewne

Zaświadczenie o niekaralności

Sąd Okręgowy w Warszawie

Świadectwo szkolne

Certyfikaty

Apostille

Kopia notarialna